Strona główna Fundacja PPP przy KRASP Aktualności/Arykuły Biblioteka Konferencje Twitter

Szanowni Państwo,


Witamy na stronie internetowej Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
Strona poświęcona jest informacjom na temat organizacji przedstawicieli środowiska naukowego związanej z partnerstwem publiczno – prywatnym.

_____________

Partnerstwo publiczno – prywatne to instytucja prawna, która służyć ma realizacji zadań publicznych. Jest to również powszechnie wykorzystywany w Europie instrument kształtowania ładu przestrzennego. Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej wypada mizernie, zarówno jeśli chodzi o skalę angażowanych w przedsięwzięcia publiczno – prywatne środków finansowych, jak i liczbę zawieranych umów. Mankamentami polskiej rzeczywistości związanej z partnerstwem publiczno – prywatnym są głównie chwiejne regulacje prawne, brak spójności przyjętych de lege lata rozwiązań, niepotrzebne mitologizowanie współpracy w ramach PPP ze zjawiskami korupcyjnymi, jak również do niedawna brak wsparcia ze strony administracji rządowej projektów pilotażowych.

Po fatalnym początku, partnerstwo publiczno – prywatne będzie coraz powszechniej wykorzystywane w Polsce. Wynika to przede wszystkim z konieczności poszukiwania alternatywnych metod realizacji zadań publicznych w odpowiednim standardzie, współfinansowania realizacji zadań publicznych przez sektor prywatny oraz coraz bardziej pozytywnych doświadczeń związanych z wykorzystaniem partnerstwa publiczno – prywatnego w praktyce.

W celu zagwarantowania optymalizacji prawidłowości funkcjonowania partnerstwa, jak również tworzenia odpowiednich standardów jego działania, konieczna jest dogłębna analiza teoretyczno – prawna tego fenomenu uwzględniająca potrzeby praktyki. Wychodzi się bowiem z założenia, iż praktyka nie powinna funkcjonować w oderwaniu od solidnych podstaw wypracowanych w teorii prawa. Konstatacja ta nabiera szczególnego znaczenia tam, gdzie w grę wchodzi działanie w interesie publicznym.

Na stronie znajdą Państwo informacje dotyczące Fundacji – powodów oraz celów Jej powołania, Jej Fundatorów, seminariów naukowych organizowanych przez Fundację, artykuły dotyczące zagadnień związanych z instytucją PPP oraz polecane opracowania naukowe autorstwa Fundatorów.


Kontakt

Toruń – Dr Henryk Nowicki
Warszawa – Dr Wojciech Gonet wgonet@sgh.waw.pl
Łódź – Dr Anna Górczyńska
Wrocław – Mgr Aleksandra Mikicka – Hobgarska
Aarhus/Dania – Dr Marta Andrecka martaa@law.au.dk
Katowice – Dr hab. Michał Kania michal.kania@us.edu.plPartnerzy